Gościniec Królewski

na Jagiellońskim Szlaku

Warto zobaczyć

REWALORYZACJA ZESPOŁU SAKRALNEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W OSTROWIE LUBELSKIM

Zespół sakralny w Ostrowie Lubelskim stanowi jeden z najcenniejszych przykładów późnobarokowej architektury na Lubelszczyźnie. Powstał w latach 1755 – 1777 według projektu Pawła Antoniego Fontany. Oprócz obiektu samego kościoła w jego skład wchodzą: dzwonnica – brama, bramki, kapliczki oraz stanowiące elementy ogrodzenia z niszami konfesjonałów i drogi krzyżowej. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrowie Lubelskim został ufundowany przez Mikołaja Krzynieckiego – skarbnika trembowelskiego, właściciela Borejowa, Babianki i Brzeźnicy Bychawskiej.

Lasy Parczewskie

Lasy Parczewskie położone są pomiędzy kanałem Wieprz – Krzna a Tyśmienicą. Leżą w obrębie gmin Uścimów, Ostrów Lubelski, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica. Zajmują powierzchnię około 136 km kwadratowych. Dominują tu lasy iglaste i w mniejszym stopniu mieszane, to  jednak największą powierzchnię zajmują bory sosnowe. Możemy tu również spotkać olsy, grądy, łęgi jesionowo – olchowe, a [...]

Hala targowa

Hala targowa znajdująca się na Placu Wolności wybudowana została w 1938 r. Układ hali nawiązuję do dawnych jatek i kramów rynkowych, wydłużony prostokąt o układzie dwutraktowym z sienią przelotową na głównej osi.

Dawna mykwa

Dawna mykwa – rytualna łaźnia żydowska, wybudowana na początku XX w., posiada cechy architektury modernistycznej. Po II wojnie światowej została przebudowana na salę widowiskowo – kinową, a obecnie pełni funkcję domu weselnego.

Dzwonnica

Drewniana dzwonnica wzniesiona w 1675 r., najstarszy nieruchomy zabytek w powiecie parczewskim. Posiada drewnianą konstrukcję ramowo – słupową oraz dach kryty gontem.

Ornat XVI w.

Ornat przedstawiający sceny biblijne  - XVI w., własnoręcznie utkany przez żonę króla Zygmunta Augusta, Elżbietę Habsburżankę.

Ostrów Lubelski

Ostrów Lubelski położony jest w województwie lubelskim,  nad Tyśmienicą, na terenie pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego. Swoją nazwę zawdzięcza położeniu geograficznemu, gdyż Ostrów w języku starosłowiańskim oznaczało wyspę. Pierwsze informacje o Ostrowie Lubelskim pochodzą z pierwszej połowy XV wieku. Początek osadzie dała wieś szlachecka o nazwie Ostrów. W 1442 roku Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki erygował w [...]

Parczew

Parczew, dawniej Parczów, jest jednym z najstarszych miast Lubelszczyzny. W 1401 roku otrzymał prawa miejskie nadane przez króla Władysława Jagiełłę. Nastał czas dynamicznego rozwoju miasta dzięki położeniu na pograniczu Polski i Litwy jak również na Szlaku Jagiellońskim. W 1413 roku na zjeździe w Horodle Parczew wyznaczono na miejsce zjazdów polsko-litewskich i sejmów, dzięki czemu stał [...]

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie. Wybudowane w stylu neogotyckim w 1918 r. 26 kwietnia 1989 r. papież Jan Paweł II nadał niniejszemu kościołowi godność Bazyliki mniejszej. Sanktuarium jest jednocześnie najbardziej znanym zabytkiem w mieście. Kościół składa się z prezbiterium, trzech naw, zakrystii, skarbca i dwóch bocznych kaplic. Wnętrze kościoła zdobi przepiękna polichromia oraz [...]

Sanktuarium Maryjne w Ostrowie Lubelskim

  Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Lubelskim. Sanktuarium Maryjne. Wybudowany w stylu późnobarokowym w drugiej połowie XVIII w. Kościół został zaprojektowany przez Pawła Antoniego Fontanę, nadwornego architekta księcia Pawła Karola Sanguszki. Budowla składa się z jednej nawy, wzniesiona została na planie krzyża łacińskiego, posiada prezbiterium zakończone łukiem koszowym. W 2019 r. został [...]