Dawna synagoga

Dawna synagoga

Synagoga – dawny żydowski dom modlitwy, wybudowana w stylu eklektycznym w końcu XIX w. Murowana bożnica z trójosiowym ryzalitem w części środkowej akcentującym dawniej wejście dla kobiet i salę modlitw. Do 1939 r. obiekt pełnił funkcje kultowe.