ORNAT XVI w.

Ornat przedstawiający sceny biblijne  – XVI w., własnoręcznie utkany przez żonę króla Zygmunta Augusta, Elżbietę Habsburżankę.