Rezerwat jezioro Obradowskie

Rezerwat „Jezioro Obradowskie” został utworzony w 1975 r., położony jest w gminie Parczew około 3 km na południe od miejscowości Laski, swoją nazwę wywodzi od położonego w jego centrum malowniczego jeziorka. W rezerwacie znajduje się także ścieżka edukacyjna, której długość to około 800 metrów z czego około 700 metrów prowadzi drewnianą kładką przez najciekawsze pod względem florystycznym fragmenty lasu i torfowiska. Rezerwat swoim zasięgiem obejmuje wspomniane już jezioro Obradowskie, fragmenty lasów oraz torfowisko przejściowe. Flora rezerwatu jest bardzo bogata można tu spotkać wiele rzadkich gatunków takich jak np.: widłak goździsty, widłak jałowcowaty, kukułka krwista, wawrzynek oraz wiele innych.