PROW 2007-2013 - LEADER

Galeria

p_4.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Nasi partnerzy

parczewdebowa kjablonmilanowpodedworzeostrowsiemien

Informujemy o uzyskanych dofinansowaniach przez poszczególne gminy w przeprowadzonych naborach wniosków w roku 2012 w LGD „Jagiellońska Przystań” i podpisanych umowach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach działania 413 ,, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ’’ objętego PROW  na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów:

GMINA PARCZEW:

 „Czytelnia Multimedialna" - cel Projektu: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez utworzenie czytelni multimedialnej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Parczewie.

Podczas realizacji projektu zakupiono komputery, oprogramowanie Windows 7, Microsoft Office oraz kamerki internetowe i słuchawki z mikrofonem. Utworzenie czytelni multimedialnej zapewni lokalnej społeczności bezpłatny dostęp do Internetu, pozwoli zainteresowanym osobom przygotować i wydrukować niezbędne dokumenty.

Beneficjent: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie.

Kwota dofinansowania: 11 859,20 zł.

 „Edukacja Regionalna" - cel Projektu: Promowanie lokalnej twórczości kulturalnej i dziedzictwa kulturowego obszaru LGD "Jagiellońska Przystań" poprzez edukację regionalną lokalnej społeczności..

Realizacja projektu zakłada organizację tematycznych wystaw o charakterze regionalnym, spotkania z lokalnymi twórcami literackimi oraz przeprowadzenie konkursu wiedzy regionalnej o ziemi parczewskiej.

Beneficjent: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie.

Kwota dofinansowania: 4 511,62 zł.

GMINA JABŁOŃ

 ,,Aktywne kobiety w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gęś " - cel projektu: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gęś oraz organizację i promocję lokalnych walorów kulturowych gminy Jabłoń.

Podczas realizacji projektu zostało doposażone zaplecze kuchenne świetlicy wiejskiej i została zorganizowana impreza plenerowa pod nazwą „Smaki Gminy Jabłoń".

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

Kwota dofinansowania: 15 563,00 zł.

 ,,Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Paszenkach"- cel Projektu: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie zaplecza kuchennego WDK w Paszenkach.

W ramach projektu WDK zostanie wyposażony w meble kuchenne, sprzęt kuchenny, akcesoria kuchenne i pozostałe wyposażenie niezbędne do przygotowywania potraw na różnego rodzaju uroczystościach.

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

Podpisano umowę na kwotę dofinansowania: 8 284,00 zł.

 ,,Doposażenie Galerii Sztuki Ludowej"- cel projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie Galerii Sztuki Ludowej.

W ramach projektu zostaną zakupione niezbędne meble wykorzystywane do przechowywania i prezentacji rzeźb wybitnych twórców z Gminy Jabłoń.

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

Podpisano umowę na kwote dofinansowania: 5 000,00 zł.

GMINA MILANÓW

 Doposażenie w oryginalne stroje i sprzęt muzyczny kapeli ludowej „Czeremcha" działającej przy GOK Milanów"- cel projektu: Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego wsi, ochrona od zapomnienia starych pieśni ludowych, poprawa jakości życia mieszkańców-poprzez wzrost zainteresowań i rozwój umiejętności muzycznych, rozwój aktywności społecznej i wzmocnienie więzi międzyludzkich. Spowodowane rozwojem ilościowym i jakościowym kapeli ludowej „Czeremcha" dzięki doposażeniu jej w regionalne stroje i sprzęt muzyczny.

W ramach w/w Projektu zostanie zakupionych 16 strojów ludowych, instrument muzyczny-akordeon, mikrofony bezprzewodowe.

Beneficjent: Gminny Osrodek Kultury w Milanowie.

Podpisano umowę na kwotę dofinansowania: 18 560,00 zł.

 „MILANÓW "WIEŚ PODLASKA"- Ze wspomnień, opowiadań i kronik"- cel projektu: Promocja walorów turystycznych oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego gminy Milanów poprzez przygotowanie i wydanie kroniki opisującej historię i walory turystyczne tego obszaru.

W ramach w/w Projektu zostaną poniesione koszty związane ze składem i wydrukiem publikacji.

Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Milanowie

Podpisano umowę na kwotę dofinansowania: 15 000,00 zł

Joomla Templates by Joomla51.com