Galeria

j_4.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Nasi partnerzy

parczewdebowa kjablonmilanowpodedworzeostrowsiemien

Filter

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy wybrana została Pani Lidia Zieniewicz zamieszkała w Parczewie.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Lidia Zieniewicz spełnia wszystkie wymagania związane ze stanowiskiem, zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. operacji. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wysoko oceniła jej przygotowanie merytoryczne, poprawność wypowiedzi i umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych na stanowisku, na które przeprowadzany był nabór.

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" 21-200 Parczew, ul. Harcerska 8, tel. 501 376 009 ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" 21-200 Parczew, ul. Harcerska 8, tel. 501 376 009
  ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji

 • Posiedzenie rady – procedura odwoławcza

 • 5.07.2013 r. o godz. 8.00 odbyło się Posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia odwołania od oceny Rady, złożonego do Biura LGD w ramach I naboru w 2013 r. w zakresie „ Małe projekty". Rozpatrzenie odwołania polegało na dokonaniu ponownej oceny wniosku według lokalnych kryteriów, uwzględniając argumenty zgłoszone przez Wnioskodawcę.

   

  Poniżej zamieszczamy listę odwołań rozpatrzonych na posiedzeniu Rady.

  Załącznik:

  1. Lista odwołań rozpatrzonych na posiedzeniu Rady.

 • Kolejne posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań”

 •    W związku z wpłynięciem odwołania, Przewodniczący Rady informuje, że wstępny termin Posiedzenia Rady w celu przeprowadzenia procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego sprawie oceny wniosków w ramach konkursu I/2013, w ramach Działania 4.1/413-Wdrażania lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty", został ustalony na dzień 05.07.2013 na godz. 8.00 w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań", ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew.
 • Zaproszenie na szkolenie

 • CHCESZ ZAŁOŻYĆ LUB ROZWINĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?
  SZUKASZ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ?
  ZGŁOŚ SIĘ DO
  LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
  „JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ"
  NA SZKOLENIE

  w dniu
  19.08.2011 r. o godz. 10.00

  Szczegółowe informacje:
  Biuro LGD "Jagiellońska Przystań"
  ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew
  tel. 83 354 37 34
  e-mail: biuro@lgdparczew.pl, www.lgdparczew.pl|
  Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 18.08.2011 r.
  Sięgnij po unijne środki!
  Nie czekaj, bądź pierwszy!

 • Konkurs "Na najciekawszą ofertę agroturystyczną w Regionie Lubelskim"

 • herb001    Organizatorem i koordynatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie - Departament Rolnictwa i Środowiska. Współorganizatorami są Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli oraz Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych z siedzibą w Nałęczowie. Celem konkursu jest promocja gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw gościnnych oraz produktów turystyki wiejskiej z terenu województwa lubelskiego, posiadających atrakcyjną ofertę pobytową dla turystów.
     Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu do dnia 30 września 2011 roku
 • Ogłoszenie

 •    Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 lipca 2011r. biuro LGD "Jagiellońska Przystań" będzie nieczynne  z powodu wyjazdu na szkolenie zorganizowane przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
 • Posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania w roku 2011

 •  logo  W związku z możliwością odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w przedmiocie oceny operacji, uprzejmie informujemy, że wstępnie termin Posiedzenia Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania został ustalony na dzień 07.07.2011 godzina 15.00 w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań", ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew.
  Porządek posiedzenia:
 • RADA LGD „JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ” WYBRAŁA KOLEJNYCH 8 PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA Z OSI 4 LEADER

 •    W dniu 29.07.2010 roku w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań" odbyło się Posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach pierwszego naboru na działanie „Odnowa i rozwój wsi" oraz drugiego naboru w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
     W przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi „ do LGD „Jagiellońska Przystań" wpłynęło 7 projektów na łączną kwotę w wysokości 496 491,00 zł. Limit dostępnych środków w konkursie wynosił 500 000,00 zł. Rada wybrała wszystkie złożone wnioski w ramach w/w działania do finansowania.
 • Nowe formularze wniosków dla działania „Małe projekty”

 •    Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach w/w działania od 10 maja w naborze przeprowadzanym przez LGD „Jagiellońska Przystań", będą zobowiązani w ramach I uzupełnień/wyjaśnień dokonać poprawy formularzy wniosku tj. złożyć wnioski o przyznanie pomocy na nowych formularzach, w których umożliwiono ubieganie się o zaliczkę.
     Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 10 maja 2010 roku ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej ( DzU. Nr 57, poz. 351).

  Nowe formularze są dostępne poniżej:

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Małe projekty - plik xls

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - plik pdf

 • Posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania

 •    W związku z możliwością odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w przedmiocie oceny operacji, uprzejmie informujemy, że wstępnie termin Posiedzenia Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania został ustalony na dzień 29.07.2010 godzina 15.30 w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań", ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew.
  Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia ( quorum ).
  3. Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenionych wniosków.
  4. Zapoznanie się z ewentualnymi odwołaniami od wyników ocenionych operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" złożonymi przez Wnioskodawców i rozpatrzenie tych odwołań.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania/niewybrania operacji do finansowania
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane/niewybrane do finansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi", „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
  7. Wolne głosy, wnioski, zapytania
  8. Zakończenie obrad
 • W dniu 30 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków

 • W dniu 30 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”.
  Obrady Walnego Zebrania otworzył Prezes Janusz Tryniecki stwierdzając quorum do podejmowania uchwał.
  Zebrani  członkowie naszego stowarzyszenia przyjęli sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2009 oraz udzielili absolutorium Zarządowi. W głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie niezbędne zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, w postaci wpisu nowych członków Stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystań”Na zakończenie omawiano sprawy bieżące LGD oraz planowane przedsięwzięcia na najbliższy czas.

  Joomla Templates by Joomla51.com