Galeria

po_3.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Nasi partnerzy

parczewdebowa kjablonmilanowpodedworzeostrowsiemien

Filter

Informujemy, że linia telefoniczna obsługująca biuro LGD "Jagiellońska Przystań" jest uszkodzona. Awaria zostanie usunięta w ciągu kilku dni.
Przepraszamy za niedogodności  i prosimy o kontakt na nr telefonu 501 675 904 lub 515 470 326

 • Jarmark Pszczelarski

 •    7 marca (sobota) 2015 roku w godzinach od 10.00 do 16.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24 odbędzie się Jarmark Pszczelarski.
     Idą naszego przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy na temat życia pszczół, ich znaczenia dla życia człowieka i przyrody oraz funkcjonowania środowiska naturalnego. Poprzez realizację naszego festynu pragniemy uwrażliwić dzieci, młodzież i dorosłych na piękno przyrody oraz konieczność stosowania zachowań proekologicznych. Tak jak wiele naszych wcześniejszych inicjatyw będzie to również okazja do pobudzania aktywności społecznej mieszkańców obszaru działania LGD i ich integracji, poprzez krzewienie kultury, tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu.
     Uczestniczący w Jarmarku pszczelarze pojawią się z prezentacją wyrobów pszczelarskich oraz degustacją potraw na bazie produktów z ula, których intencją jest przybliżenie dawnych, a jednak już zapominanych zapomnianej tradycji regionu. W trakcie naszego spotkania odbędzie się również rozstrzygnięcie organizowanych konkursów: plastycznego, wiedzy oraz na najlepszy napój miodowy.
     Impreza organizowana jest przez Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań" ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

  jarmark pszczelarski

 • Ocena wniosków w ramach działania „Małe projekty”.

 • formularzW dniu 23.02.2011r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach działania „Małe projekty".
     W naborze wpłynęły 43 wnioski i wszystkie zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Po przeprowadzeniu procedury oceny złożonych wniosków Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Listy ocenionych operacji", według przyznanych punktów.
     Wyniki przeprowadzonej oceny nie są ostateczne – istnieje możliwość odwołania się od nich. Wnioskodawcy mogą składać odwołania wraz z uzasadnieniem bezpośrednio w Biurze LGD Jagiellońska Przystań w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia. Odwołania, które wpłyną bez uzasadnienia lub w późniejszym terminie zostaną odrzucone.
     Rada LGD „Jagiellońska Przystań" podejmie ostateczną decyzję o wyborze wniosków do finansowania po rozpatrzeniu wszystkich odwołań.

 • ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

 • JEŻELI:
  - PROWADZISZ BĄDŹ ZAMIERZASZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAKO MIKROPRZEDSIĘBIORCA,
  - PODLEGASZ PRZEPISOM O UBEZPIECZENIU W ZUS,
  - MIESZKASZ W MIEJSCOWOŚCI DO 5 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW LUB DO 20 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW W PRZYPADKU ŚWIADCZENIA USŁUG DLA GOSPODARSTW ROLNYCH LUB LEŚNICTWA.

  Zgłoś się do LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ"
  na SZKOLENIE w dniu
  24.02.2011 r. o godz. 10.00
  z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
  Szkolenie poprowadzi wykwalifikowany wykładowca
  Szczegółowe informacje:
  Biuro LGD "Jagiellońska Przystań"
  ul. Harcerska 8
  21-200 Parczew
  tel. 83 354 37 34
  e-mail: biuro@lgdparczew.pl www.lgdparczew.pl
  Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 23.02.2011r. co pozwoli nam na dostosowanie odpowiedniej sali. Zgłoszenia można dokonywać indywidualnie, telefonicznie, lub e-mail.

 • Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań”

 •  zebranie  Przewodniczący Rady LGD „Jagiellońska Przystań" zawiadamia, że w dniu 23.02.2011 r. o godz. 14.00 w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań" przy ul. Harcerskiej 8, 21-200 Parczew, odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Małe projekty"

  Porządek Posiedzenia:

 • Konkursu na logo internetowego serwisu filmowego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „KSOW.TV”

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań
  21-200 Parczew, ul, Warszawska 24, tel. 83 354 37 34, 501 376 009

  ogłasza nabór pracowników


  Pracownikiem Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań może być osoba, która:
  1. jest obywatelem polskim,
  2. posiada niezbędne kwalifikacje do pracy na określonym stanowisku,
  3. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
  4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  Wymagania konieczne i pożądane:

  Stanowisko Specjalista ds. operacji:


  Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:
  1. Wykształcenie wyższe;,
  2. Staż pracy: minimum 1 rok
  3. Znajomość problematyki realizacji projektów ze środków UE w szczególności w zakresie operacji realizowanych w ramach PROW;
  4. Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji, internetu;
  5. Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
  6. Praktyczna znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich na obszarze działania LGD;
  7. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

  Joomla Templates by Joomla51.com