PROW 2007-2013 - LEADER

Galeria

po_1.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Nasi partnerzy

parczewdebowa kjablonmilanowpodedworzeostrowsiemien

logo   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" informuje, że w dniu 24.04.2015 roku o godzinie 14.00 w Auli Zakładu Doskonalenia Zawodowego (I piętro) w Parczewie przy ul. Harcerskiej 8 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań". W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin Walnego Zebrania tj. 24.04.2015 roku o godzinie 14.15.


Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań":
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2014.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
6. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju po konsultacjach społecznych.
7. Podjęcie uchwał:
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2014 r.,
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2014 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
- uchwała o aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
- uchwała o przyjęciu zmian w limitach środków na działania Osi 4,
- uchwała w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" do Lubelskiej Unii Pozarządowej Dziedzictwo Wschodu.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Joomla Templates by Joomla51.com