PROW 2007-2013 - LEADER

Galeria

p_2.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Nasi partnerzy

parczewdebowa kjablonmilanowpodedworzeostrowsiemien

logo   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" na podstawie § 17 ust. 2. Statutu informuje, że w dniu 14.06.2016 roku o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań". W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin Walnego Zebrania tj. 14.06.2016 roku o godzinie 14.15
Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań":


1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
6. Podjęcie uchwał:
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2015 r.;
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2015 r.;
- uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
7. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i Kryteriach Oceny i Wyboru Operacji po konsultacjach społecznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i Kryteriach Oceny i Wyboru Operacji
9. Wybór władz Stowarzyszenia na kadencję 2016 – 2020:
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań",
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań",
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań".
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Joomla Templates by Joomla51.com