Galeria

po_1.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Dokumenty

Raport z realizacji planu komunikacji I półrocze 2016r

Raport z realizacji planu komunikacji I półrocze 2016 r

Loga

Pliki graficzne

Attachments:
FileFile size
Download this file (leader_logo.jpg)leader_logo.jpg11 kB
Download this file (Logo_LGD.jpg)Logo_LGD.jpg2178 kB
Download this file (logo_prow.jpg)logo_prow.jpg140 kB
Download this file (unia_logo.jpg)unia_logo.jpg5 kB

Formularze wniosków

Ankieta monitorująca postęp realizacji lokalnej strategii rozwoju LGD „Jagiellońska Przystań”

W celu prawidłowego wypełnienia ankiety monitorującej (należy odpowiednio przyporządkować cel szczegółowy z przedsięwzięciem) prosimy o zapoznanie się z Kryteriami zgodności operacji LSR

Ankieta monitorująca postęp realizacji lokalnej strategii rozwoju LGD "Jagiellońska Przystań"

Księga wizualizacji

Deklaracje członkowskie:

Według Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań"
(rozdział III §9) członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
1) osoba fizyczna, która:
- spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
- działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania;
- złoży deklarację członkowską.
- mieszka, lub prowadzi działalność gospodarczą na obszarze działania Stowarzyszenia.
2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:
- deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
- deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
- wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu.
2. Członek zwyczajny powinien uzyskać rekomendację instytucji życia publicznego (m.in. samorządów lokalnych, grup społecznych w tym niesformalizowanych np. koła gospodyń, zespołów ludowych itp.) o charakterze jego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Joomla Templates by Joomla51.com