Galeria

j_4.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Lista ocenionych operacji w ramach działania

I NABÓR WNIOSKÓW W 2009 ROKU

Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań”
ogłasza
I nabór wniosków, o przyznanie pomocy,
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

Odnowa i rozwój wsi 

 1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
  od
  13 listopada 2009 r. do 26 listopada 2009 r.
 2.  Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew.
 3. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
 4. Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” www.lgdparczew.pl, Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania.
 5. Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (Rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.lgdparczew.pl, tj.:  przynależność do LGD „Jagiellońska Przystań”; rodzaj operacji; wnioskowana kwota pomocy; wysokość wkładu własnego, doświadczenie wnioskodawcy.
 6. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku i w instrukcji do wypełnienia wniosku. Ponadto należy do wniosku załączyć załącznik  potwierdzający doświadczenie Wnioskodawcy; Wzór załącznika znajduje się na stronie internetowej www.lgdparczew.pl
 7. Limit dostępnych środków w niniejszym naborze: 389 460 zł.
Joomla Templates by Joomla51.com