PROW 2007-2013 - LEADER

Galeria

j_4.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

logo   W dniu 03.10.2011r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" oraz w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej nie wpłynął żaden wniosek".
   Wszystkie wnioski złożone w ramach wyżej wymienionych działań zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia „Listy ocenionych operacji" według przyznanych punktów.

Wyniki przeprowadzonej oceny nie są ostateczne – istnieje możliwość odwołania się od nich. Wnioskodawcy mogą składać odwołania wraz z uzasadnieniem bezpośrednio w Biurze LGD Jagiellońska Przystań w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia. Odwołania, które wpłyną bez uzasadnienia lub w późniejszym terminie zostaną odrzucone.
   Rada LGD „Jagiellońska Przystań" podejmie ostateczną decyzję o wyborze wniosków do finansowania po rozpatrzeniu wszystkich odwołań.

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań"
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków – 250 000,00 zł),
2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków – 150 000,00 zł),
3. Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków – 684 513,00 zł),

Czytaj więcej...

logo   W dniu 07.07.2011r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" w sprawie wyboru operacji przeznaczonych do finansowania złożonych w ramach działania „Małe projekty".
   W drugim naborze wpłynęło 29 wniosków na łączną kwotę: 383 897,96 zł, przy limicie środków przeznaczonych w ramach konkursu 543 057,68 zł. Uchwałą Rady wszystkie wnioski zostały przeznaczone do finansowania i w najbliższym czasie zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w celu dalszego rozpatrzenia wniosków.
 logo  Informujemy, iż od 12.09.2011 r. do 26.09.2011r. planowane są kolejne nabory na następujące działania:
1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
3. Odnowa i rozwój wsi.
Dokładne informacje oraz niezbędne załączniki zostaną zamieszczone bliżej terminu naboru.

 logo  W dniu 22.06.2011r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach działania „Małe projekty".
   W naborze wpłynęły 29 wnioski i wszystkie zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, a następnie została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia „Listy ocenionych operacji" według przyznanych punktów.

Czytaj więcej...

Joomla Templates by Joomla51.com