Galeria

po_5.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Ogloszenia

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego z dnia 22 maja 2015 r. - opracowanie graficzne i wydruk albumu

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego z dnia 22 maja 2015 r. - opracowanie graficzne i wydruk albumu

           

Wybrana oferta:

Vega Studio Adv. Tomasz Müller, ul. Grudziądzka 22/3A, 82 – 500 Kwidzyń.

Cena oferowana:

19 976, 25 zł brutto

                     

W wymaganym terminie do 29.05.2015 r. do godz. 14.00 wpłynęło 8 ofert.

Na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w Zapytaniu ofertowym oceniono oferty w następujący sposób:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty brutto (waga – 50%)

Doświadczenie (waga – 10%)

Jakość (waga – 40%)

Razem suma punktów

 

Grafpol Agnieszka Blicharz – Krupińska, ul. Czarnieckiego 1, 53 – 650 Wrocław.

14 280, 00 zł – 50, 00 pkt.

7 publikacji –

8, 00 pkt.

20, 00 pkt.

78, 00 pkt.

 

Oficyna Wydawnicza Liber Novum Marzena Wiśniewska, ul. Nakielska 156C, 85 – 391 Bydgoszcz.

17 535, 00 zł – 40, 72 pkt.

3 publikacje –

0, 00 pkt.

27, 33 pkt.

68, 05 pkt.

 

Imagine Design Group Anna Kwiatkowska, ul. Radzikowskiego 100/57, 31 – 315 Kraków.

17 062, 50 zł – 41, 85 pkt.

4 publikacje –

2, 00 pkt.

19, 00 pkt.

62, 85 pkt.

 

„S – print 2” Sp. z o.o., ul. Techników 5, 40 – 326 Katowice.

-

-

-

Wykonawca wykluczony z postępowania. Oferta Wykonawcy odrzucona (na podstawie pkt. 4.1.2 i 5.2 Zapytania ofertowego).

 

„Heldruk” Helena Rąbalska, ul. Partyzantów 3B, 82 – 200 Malbork.

16 789, 50 zł – 42, 53 pkt.

6 publikacji –

6, 00 pkt.

15, 00 pkt.

63, 53 pkt.

 

Euro Pilot Sp. z o.o., ul. Konarskiego 3, 01 – 355 Warszawa.

27 195, 00 zł –

26, 25 pkt.

5 publikacji –

4, 00 pkt.

28, 00 pkt.

58, 25 pkt.

 

Vega Studio Adv. Tomasz Müller, ul. Grudziądzka 22/3A, 82 – 500 Kwidzyń.

19 976, 25 zł – 35, 74 pkt.

8 publikacji –

10 pkt.

36, 00 pkt.

81, 74 pkt.

 

PUH „Janter” s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, 11 – 300 Biskupiec, ul. Chrobrego 41.

-

-

-

Wykonawca wykluczony z postępowania. Oferta Wykonawcy odrzucona (na podstawie pkt. 4.1.2 i 5.2 Zapytania ofertowego).

 

Wykonawca nr 4 nie wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej3 zamówienia o wartości minimum 15 000 zł każde na wykonanie publikacji o podobnym charakterze i zbliżonych parametrach. Wykaz wykonanych usług (zał. nr 4) nie zawiera wartości usług, a dwie z trzech dołączonych referencji nie pozwalają zweryfikować na jaką wartość wykonano usługi.

 

Wykonawca nr 8 nie wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej3 zamówienia o wartości minimum 15 000 zł każde na wykonanie publikacji o podobnym charakterze i zbliżonych parametrach. Wykaz wykonanych usług (zał. nr 4) zawiera tylko 2 zamówienia (wymagane były minimum 3 zamówienia). 1 usługa nie została zakończona w wymaganym terminie (3 lata przed upływem terminu składania ofert).

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie albumu

Zapytanie ofertowe na wykonanie albumu

Attachments:
FileFile size
Download this file (Zapytanie ofertowe - album.pdf)Zapytanie ofertowe - album.pdf594 kB

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 3.02.2015 r. - usługa nagłośnienia, oświetlenia, występu zespołu muzycznego na imprezie „Jagiellońskie smaki i przysmaki”

Powołując się na zapisy w pkt. VI.3 Zapytania ofertowego z dnia 3.02.2015 r. („Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty") dotyczącego usługi nagłośnienia, oświetlenia, występu zespołu muzycznego na imprezie „Jagiellońskie smaki i przysmaki" informujemy, iż Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie ofertowe.
Uzasadnienie
Zamawiający informuje, że we wskazanym Zapytaniu ofertowym w pkt. II.2.8 nie umieszczono szczegółowych wymagań (wykształcenie, doświadczenie itd.) dla osób wchodzących w skład zespołu muzycznego oraz dla dj'a, co może przełożyć się na zbyt niską jakość wykonania usługi.
Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań"
Ul. Harcerska 8, 21 – 200 Parczew

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego z dnia 3 lutego 2015 r. - wynajem sceny na imprezę „Jagiellońskie smaki i przysmaki”

   Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" informuje, iż do postępowania przystąpiło 11 podmiotów.
Przedmiotem zamówienia był wynajem sceny, wraz z transportem na imprezę pn. „Jagiellońskie smaki i przysmaki" oraz montaż i demontaż elementów sceny.
Przy wyborze oferty kierowano się kryterium ceny – 100%. Oceniana była cena brutto oferty.
9.02.2015 r. w wyniku przeprowadzonej oceny komisja dokonała wyboru następującego wykonawcy: Serwis RTV Cobra Domański Tomasz – cena: 1 500, 00 zł brutto.

Joomla Templates by Joomla51.com