Galeria

po_7.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Nasi partnerzy

parczewdebowa kjablonmilanowpodedworzeostrowsiemien

Głosuj na "Sportowe wakacje w Parczewie"

Wakacje-plakat

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji.

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. operacji.

Zmiana godzin pracy Biura LGD

Uprzejmie informujemy o zmianie czasu pracy Biura LGD.
Godziny pracy od 1 maja 2016 r.:
Poniedziałek:    7:30 - 15:30
Wtorek:            7:30 - 15:30
Środa:              7:30 - 15:30
Czwartek:         7:30 - 15:30
Piątek:              7:30 - 15:30

Strategia LGD „Jagiellońska Przystań” na lata 2016 – 2022 wybrana do realizacji

   Z przyjemnością informuję, że Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań" na lata 2016-2022 została pozytywnie oceniona i otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Budżet strategii będzie wynosił ponad 6 000 000 zł.
   Powyższe wsparcie z funduszu unijnego trafi w najbliższych latach do naszych mieszkańców, a także organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców działających na obszarze LGD „Jagiellońska Przystań".
   Dziękuję pracownikom Biura LGD za wkład pracy i zaangażowanie w przygotowaniu strategii. Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się w tworzenie dokumentu podczas spotkań konsultacyjnych, zebrań grupy roboczej oraz poprzez pozostałe formy działań.

Prezes Zarządu
Janusz Tryniecki

Zapraszamy na konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" zaprasza członków LGD, mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych z obszaru gmin: Parczew, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Siemień oraz Ostrów Lubelski do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie:
• opracowania zasad oraz ustalenie kryteriów wyboru wniosków w ramach LSR,
• opracowania zasad monitorowania i ewaluacji LSR,
• przygotowania planu komunikacji do LSR.

Register to read more...

Zmiana godzin pracy Biura LGD

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającymi pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju w ramach PROW na lata 2014 - 2020, wydłużono czas pracy Biura LGD w poniedziałki i środy do godziny 16.30.

Aktualne godziny pracy:
Poniedziałek 7:30 – 16:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 16:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Zmiana miejsca spotkania w Ostrowie Lubelskim

   LGD „Jagiellońska Przystań" informuje o zmianie miejsca spotkania w gminie Ostrów Lubelski, które będzie dotyczyło opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Spotkanie odbędzie się w Sali klubowej Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 14.

Stowarzyszenie LGD „Jagiellońska Przystań” zaprasza na otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2014-2020

logo   Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” przystępuje do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowy dokument będzie tworzony z udziałem władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych, lokalnych partnerów gospodarczych oraz mieszkańców.
   Zapraszamy wszystkich członków LGD, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, instytucje kultury oraz wszystkich zainteresowanych z obszaru gmin: Parczew, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Podedwórze, Siemień oraz Ostrów Lubelski do współpracy przy tworzeniu nowej strategii rozwoju LGD.
Zachęcamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, organizowanych na terenie każdej z gmin członkowskich. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa pomogą nam w analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru LGD, rozpoznaniu potrzeb głównych interesariuszy oraz nakreśleniu celów w nowej strategii.

Register to read more...

Informacja o wynikach naboru kandydatów na wolne stanowisko specjalisty ds. operacji w Lokalnej Grupie Działania „Jagiellońska Przystań”

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy wybrana została Pani Lidia Zieniewicz zamieszkała w Parczewie.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Lidia Zieniewicz spełnia wszystkie wymagania związane ze stanowiskiem, zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. operacji. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wysoko oceniła jej przygotowanie merytoryczne, poprawność wypowiedzi i umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy na temat zadań realizowanych na stanowisku, na które przeprowadzany był nabór.

Register to read more...

Ogłoszenie naboru na stanowisko specjalisty ds. operacji

Ogłoszenie naboru na stanowisko specjalisty ds. operacji

Attachments:
FileFile size
Download this file (LGD_nabór_ogłosz_2015.pdf)LGD_nabór_ogłosz_2015.pdf306 kB

Zaproszenie na Jagiellońskie Smaki i Przysmaki

Jagiellońskie Smaki i Przysmaki

Zaproszenie na konkursu kulinarny „KUCHNIA WCZORAJ I DZIŚ”

logoZaproszenie na konkursu kulinarny „KUCHNIA WCZORAJ I DZIŚ”

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZOWOJU 2014-2020

logo   Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań" do włączenia się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.
Istnieje szansa dalszego rozwoju naszego regionu poprzez realizację kolejnych inicjatyw gospodarczych, społecznych i publicznych realizowanych przy wsparciu środków zewnętrznych pozyskanych za pośrednictwem LGD „Jagiellońska Przystań" w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.
Podstawowym dokumentem, który określi kierunki rozwoju obszaru będzie Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przy udziale mieszkańców.

Register to read more...

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Jagiellońska Przystań”

logo   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" informuje, że w dniu 24.04.2015 roku o godzinie 14.00 w Auli Zakładu Doskonalenia Zawodowego (I piętro) w Parczewie przy ul. Harcerskiej 8 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań". W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin Walnego Zebrania tj. 24.04.2015 roku o godzinie 14.15.

Register to read more...

Przystąpienie do aktualizacji LSR

logo   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" przystępuje do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, rozpoczynając tym samym proces konsultacji społecznych. Każdy z członków stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystań" ma prawo do wniesienia uwag do LSR w terminie 7 dni. Następnie Walne Zebranie Członków przyjmuje zmiany do aktualizacji LSR poprzez uchwały w drodze głosowania.
   Walne Zebranie członków odnosi się do każdej uwagi zgłoszonej w trakcie konsultacji społecznej. Proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju są umieszczone poniżej (zmiany zaznaczono kolorem żółtym):

Gospodarstwo Rybackie Siemień Sp. z o.o. z siedzibą w Siemieniu w 2014r pozyskało środki z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

logo  Gospodarstwo Rybackie Siemień Sp. z o.o. z siedzibą w Siemieniu w 2014r pozyskało środki z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na prace remontowe obiektów objętych wojewódzką ewidencją zabytków- Zespołu dworsko – parkowego w Siemieniu oraz wymianę pokrycia dachu Młyna wodnego. W ramach projektu w dworku została utworzona izba pamięci z eksponatami rybackimi. Na młynie wodnym z 1899 r. zostało wymienione pokrycie dachowe wraz z potrzebnymi elementami.

Register to read more...

Joomla Templates by Joomla51.com