PROW 2007-2013 - LEADER

Galeria

p_4.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

W dniach od 28 czerwca do 12 lipca 2010 r. został przeprowadzony nabór wniosków w ramach działania:
1. Odnowa i rozwój wsi
2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków przez LGD „Jagiellońska Przystań"
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", w terminie nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy.
Rada LGD „Jagiellońska Przystań" oceniła zatem w dniu 19.07.2010 r złożone wnioski w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Wszystkie złożone wnioski w ramach w/w działań zostały uznane za zgodne z Lokalna Strategią Rozwoju,
a następnie uchwałą Rady została przyjęta „Lista ocenionych operacji".
Od podjętej decyzji organu decyzyjnego w przedmiocie oceny operacji, przysługuje możliwość wniesienia odwołania przez Wnioskodawcę.
Do pobrania:
Lista ocenionych operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"
Lista ocenionych operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
Formularz odwołania
Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”
ogłasza
nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach operacji:


1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków - 150 000,00 zł),
2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków- 150 000,00 zł)
3. Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków-500 000,00 zł).

Czytaj więcej...

   W dniu 19.05.2010r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach działania „Małe projekty".
   W drugim naborze wpłynęło 15 wniosków i wszystkie zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategia Rozwoju, a następnie utworzona została „Lista ocenionych operacji" według przyznanych punktów.

Czytaj więcej...

   W dniu 26.05.2010r. Rada Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań" w wyniku głosowania przyjęła wszystkie złożone wnioski do finansowania w ogłoszonym konkursie II/2010 w ramach działania „Małe projekty".
   Wnioski z pełną dokumentacją zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w celu dalszego rozpatrzenia.
Lista wybranych operacji do finansowania (pdf)

II nabór wniosków w 2010 roku, o przyznanie pomocy
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach operacji:

 Małe projekty (limit dostępnych środków - 350 000,00zł),

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 28 kwietnia 2010 r. do 12 maja 2010 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew.

3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 19:00, czwartek do godz. 17.00, piątek do godz. 16.00  

Czytaj więcej...

Joomla Templates by Joomla51.com