PROW 2007-2013 - LEADER

Galeria

po_6.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Nasi partnerzy

parczewdebowa kjablonmilanowpodedworzeostrowsiemien

logo   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" przystępuje do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, rozpoczynając tym samym proces konsultacji społecznych. Każdy z członków stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystań" ma prawo do wniesienia uwag do LSR w terminie 7 dni. Następnie Walne Zebranie Członków przyjmuje zmiany do aktualizacji LSR poprzez uchwały w drodze głosowania.
   Walne Zebranie członków odnosi się do każdej uwagi zgłoszonej w trakcie konsultacji społecznej. Proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju są umieszczone poniżej (zmiany zaznaczono kolorem żółtym):

Joomla Templates by Joomla51.com