PROW 2007-2013 - LEADER

Galeria

p_1.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Nasi partnerzy

parczewdebowa kjablonmilanowpodedworzeostrowsiemien

logo  W związku z możliwością odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w przedmiocie oceny operacji, uprzejmie informujemy, że wstępny planowany termin Posiedzenia Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania został ustalony na dzień 1.08.2014r. o godzinie 8.00 w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań", ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew, w ramach działania „małe projekty'
Planowany porządek posiedzenia w ramach w/w działań:

Czytaj więcej...

logo   W dniu 22.07.2014 r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach naboru trwającego w terminie – 30.06.2014 - 14.07.2014 r.
W ramach działania „małe projekty" wpłynęło 11 wniosków. Wszystkie oceniane wnioski zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i ocenione pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru. Wyniki przeprowadzonej oceny nie są ostateczne. Wnioskodawcy mogą składać odwołania od przeprowadzonej oceny wraz z uzasadnieniem, bezpośrednio w biurze LGD, w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości (strona internetowa LGD, tablica ogłoszeń w siedzibie LGD) listy ocenionych wniosków przez Radę. Odwołania, które wpłyną po terminie lub bez uzasadnienia, nie będą rozpatrywane.

Czytaj więcej...

plakat-1   W okresie od 15 lipca do 15 sierpnia 2014 r. można składać wnioski w konkursie grantowym w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO". Realizatorem projektu, finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
Na wsparcie inicjatyw lokalnych mogą liczyć młode stażem organizacje pozarządowe, a także osoby tworzące grupy nieformalne (co najmniej 3-osobowe), działające przy ośrodkach kultury, szkołach, stowarzyszeniach itp. Można uzyskać dotacje w wysokości do 5 000 zł na szeroko rozumiane inicjatywy społeczne o charakterze lokalnym.

Czytaj więcej...

logo   Przewodniczący Rady LGD „Jagiellońska Przystań" zawiadamia, że w dniu 22.07.2014 r.
o godz. 14.00 w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań" przy ul. Harcerskiej 8, 21-200 Parczew, odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413-Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju
w zakresie „małe projekty"

Porządek Posiedzenia w ramach każdego działania:

Czytaj więcej...

DSC 0015  W dniach od 26.06-6.07.2014r. w powiecie krasnostawskim odbyły się II Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato 2014", których głównym organizatorem był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizujący tę inicjatywę z 9-cioma LGD z obszaru Lubelszczyzny tj. LGD „Krasnystaw Plus", LGD „Jagiellońska Przystań", LGD „Dolina Giełczwi", LGD „ Lubelskie Lato obejmowało m.in. festiwale, jarmarki, spływy kajakowe, maratony rowerowe, konkursy kulinarne itp.

Czytaj więcej...

 DSC 0035  W dniach 6 - 8 czerwca LGD „Jagiellońska Przystań” wzięła udział w targach turystyki weekendowej Atrakcje Regionów. Od kilku lat jest to jedna z najważniejszych imprez wystawienniczych w Polsce poświęcona promocji turystyki. Corocznie targi gromadzą kilkudziesięciu wystawców z kraju oraz tysiące odwiedzających.

           

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa Lubelskiego

informuje o naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez

Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań”

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

Małe projekty (limit dostępnych środków –  151 044,86zł)

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 30 czerwca 2014 r. do 14 lipca 2014 r.

  1. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”,
    ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew.
  2. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanymogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Czytaj więcej...

   Województwo Lubelskie ogłasza nabór przedsiębiorców działających w sektorze turystykido udziału w lubelskim stoisku regionalnym na Międzynarodowych Targach Turystycznych „KRAKÓW 2014" odbywających się w dniach 23-25 maja 2014 r. w Krakowie oraz na Międzynarodowe Targi Turystyki Weekendowej „ATRAKCJE REGIONÓW 2014" odbywające się w dniach 6-8 czerwca 2014 r. w Chorzowie

Czytaj więcej...

logo   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" przystępuje do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, rozpoczynając tym samym proces konsultacji społecznych. Każdy z członków stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystań" ma prawo do wniesienia uwag do LSR w terminie 7 dni. Następnie Walne Zebranie Członków przyjmuje zmiany do aktualizacji LSR poprzez uchwały w drodze głosowania.

Czytaj więcej...

logo   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" informuje, że w dniu 22.05.2014 roku o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań". W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin Walnego Zebrania Członków tj. 22.05.2014 roku o godzinie 14.15.
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

Czytaj więcej...

logoPoniżej przedstawiamy link do strony internetowej, na której znajduje się:
- nowy formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 8z obowiązujący dla wniosków składanych od 5 maja 2014 r.

W dniu 24.04.2014r. udostępniono również w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów:
- poprawiony w zakresie funkcjonalności m.in. zaokrąglania kwoty pomocy, aktywny formularz wniosku o płatność w wersji 7z.
- nową wersję instrukcji wypełniania wniosku o płatność 7z. Zmiany wprowadzone
w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.

Czytaj więcej...

logo   W dniu 7.04.2014 roku w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań" odbyło się Posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach ogłoszonego naboru na działania: „Małe projekty" i „Odnowa i rozwój wsi" oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
W ramach działania „Małe projekty" Rada oceniła 10 wniosków. Limit dostępnych środków w tym naborze w ramach w/w działania wyniósł: 141 647,20, natomiast złożonych wniosków zostało na kwotę 161 360,58 zł. Wszystkie wnioski uzyskały minimalną liczbę punktów, jednak z uwagi na fakt, iż operacje nie mieściły się w limicie dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu, Rada LGD skierowała do finansowania 9 wniosków (zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ).

Czytaj więcej...

logo   W dniu 2.04.2014 roku w biurze stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" dotyczące przeprowadzenia procedury odwołania w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Uchwałą Rady, powyższe odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.
Na kolejnym posiedzeniu Rada LGD wybrała wnioski do finansowania w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". W odpowiedzi na ogłoszony nabór złożono 4 wnioski, z czego Rada LGD wybrała 3 wnioski z powodu ograniczonego limitu dostępnych środków, który wynosił 210 529, 00 zł.

Czytaj więcej...

logo   Przewodniczący Rady LGD „Jagiellońska Przystań" informuje, iż w dniu 31.03.2014r. posiedzenie Rady dotyczące przeprowadzenia procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego nie odbyło sięz powodu braku quorum. Kolejny termin został wyznaczony na dzień 2 kwietnia 2014r. na godz. 14.00 wg porządku posiedzenia podanego do publicznej wiadomości w dniu 25.03.2014r.

Czytaj więcej...

logo   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" informuje, że w dniu 26.03.2014 roku o godzinie 14.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań". W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin Walnego Zebrania tj. 26.03.2014 roku o godzinie 14.45.

Czytaj więcej...

logo   W dniu 13.03.2014 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru trwającego w terminie 17.02.2014 – 5.03.2014 r. W ramach działania Małe projekty oceniono 10 wniosków pod względem zgodności z tematycznym zakresem operacji, zgodności w LSR i pod względem lokalnych kryteriów wyboru. Wszystkie wnioski w/w działania zostały ocenione pozytywnie pod względem zgodności z tematycznym zakresem i zgodności z LSR.
Również pozytywnie oceniono wnioski pod względem zgodności z LSR w ramach działań: Odnowa i rozwój wsi (4 wnioski), Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (4 wnioski) i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (9 wniosków).

Czytaj więcej...

Joomla Templates by Joomla51.com