Galeria

p_2.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Nasi partnerzy

parczewdebowa kjablonmilanowpodedworzeostrowsiemien

Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań” w sprawie wyboru operacji do finansowania

logo  W związku z możliwością odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w przedmiocie oceny operacji, uprzejmie informujemy, że wstępny planowany termin Posiedzenia Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania został ustalony na dzień 1.08.2014r. o godzinie 8.00 w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań", ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew, w ramach działania „małe projekty'
Planowany porządek posiedzenia w ramach w/w działań:

Register to read more...

OCENA WNIOSKÓW PRZEZ RADĘ LGD „JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ”

logo   W dniu 22.07.2014 r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" w sprawie oceny wniosków, które wpłynęły w ramach naboru trwającego w terminie – 30.06.2014 - 14.07.2014 r.
W ramach działania „małe projekty" wpłynęło 11 wniosków. Wszystkie oceniane wnioski zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i ocenione pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru. Wyniki przeprowadzonej oceny nie są ostateczne. Wnioskodawcy mogą składać odwołania od przeprowadzonej oceny wraz z uzasadnieniem, bezpośrednio w biurze LGD, w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości (strona internetowa LGD, tablica ogłoszeń w siedzibie LGD) listy ocenionych wniosków przez Radę. Odwołania, które wpłyną po terminie lub bez uzasadnienia, nie będą rozpatrywane.

Register to read more...

KONKURS GRANTOWY w ramach projektu "Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie"

plakat-1   W okresie od 15 lipca do 15 sierpnia 2014 r. można składać wnioski w konkursie grantowym w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO". Realizatorem projektu, finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.
Na wsparcie inicjatyw lokalnych mogą liczyć młode stażem organizacje pozarządowe, a także osoby tworzące grupy nieformalne (co najmniej 3-osobowe), działające przy ośrodkach kultury, szkołach, stowarzyszeniach itp. Można uzyskać dotacje w wysokości do 5 000 zł na szeroko rozumiane inicjatywy społeczne o charakterze lokalnym.

Register to read more...

Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" w sprawie oceny wniosków złożonych w II naborze 2014r.

logo   Przewodniczący Rady LGD „Jagiellońska Przystań" zawiadamia, że w dniu 22.07.2014 r.
o godz. 14.00 w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań" przy ul. Harcerskiej 8, 21-200 Parczew, odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413-Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju
w zakresie „małe projekty"

Porządek Posiedzenia w ramach każdego działania:

Register to read more...

II Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato 2014"

DSC 0015  W dniach od 26.06-6.07.2014r. w powiecie krasnostawskim odbyły się II Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato 2014", których głównym organizatorem był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizujący tę inicjatywę z 9-cioma LGD z obszaru Lubelszczyzny tj. LGD „Krasnystaw Plus", LGD „Jagiellońska Przystań", LGD „Dolina Giełczwi", LGD „ Lubelskie Lato obejmowało m.in. festiwale, jarmarki, spływy kajakowe, maratony rowerowe, konkursy kulinarne itp.

Register to read more...

Atrakcje Regionów – Chorzów 2014

 DSC 0035  W dniach 6 - 8 czerwca LGD „Jagiellońska Przystań” wzięła udział w targach turystyki weekendowej Atrakcje Regionów. Od kilku lat jest to jedna z najważniejszych imprez wystawienniczych w Polsce poświęcona promocji turystyki. Corocznie targi gromadzą kilkudziesięciu wystawców z kraju oraz tysiące odwiedzających.

           

Register to read more...

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań”

Zarząd Województwa Lubelskiego

informuje o naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez

Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań”

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

Małe projekty (limit dostępnych środków –  151 044,86zł)

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 30 czerwca 2014 r. do 14 lipca 2014 r.

  1. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”,
    ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew.
  2. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanymogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Register to read more...

Międzynarodowe Targi Turystyczne w Krakowie i Chorzowie

   Województwo Lubelskie ogłasza nabór przedsiębiorców działających w sektorze turystykido udziału w lubelskim stoisku regionalnym na Międzynarodowych Targach Turystycznych „KRAKÓW 2014" odbywających się w dniach 23-25 maja 2014 r. w Krakowie oraz na Międzynarodowe Targi Turystyki Weekendowej „ATRAKCJE REGIONÓW 2014" odbywające się w dniach 6-8 czerwca 2014 r. w Chorzowie

Register to read more...

Przystąpienie do aktualizacji LSR

logo   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" przystępuje do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, rozpoczynając tym samym proces konsultacji społecznych. Każdy z członków stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystań" ma prawo do wniesienia uwag do LSR w terminie 7 dni. Następnie Walne Zebranie Członków przyjmuje zmiany do aktualizacji LSR poprzez uchwały w drodze głosowania.

Register to read more...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań

logo   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" informuje, że w dniu 22.05.2014 roku o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań". W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin Walnego Zebrania Członków tj. 22.05.2014 roku o godzinie 14.15.
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

Register to read more...

Zmienione formularze wniosków (WoP, WoPP) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” w zakresie małych projektów

logoPoniżej przedstawiamy link do strony internetowej, na której znajduje się:
- nowy formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 8z obowiązujący dla wniosków składanych od 5 maja 2014 r.

W dniu 24.04.2014r. udostępniono również w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów:
- poprawiony w zakresie funkcjonalności m.in. zaokrąglania kwoty pomocy, aktywny formularz wniosku o płatność w wersji 7z.
- nową wersję instrukcji wypełniania wniosku o płatność 7z. Zmiany wprowadzone
w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.

Register to read more...

Rada LGD „Jagiellońska Przystań” wybrała projekty, które zostały skierowane do finansowania w ramach osi 4 LEADER

logo   W dniu 7.04.2014 roku w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań" odbyło się Posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach ogłoszonego naboru na działania: „Małe projekty" i „Odnowa i rozwój wsi" oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
W ramach działania „Małe projekty" Rada oceniła 10 wniosków. Limit dostępnych środków w tym naborze w ramach w/w działania wyniósł: 141 647,20, natomiast złożonych wniosków zostało na kwotę 161 360,58 zł. Wszystkie wnioski uzyskały minimalną liczbę punktów, jednak z uwagi na fakt, iż operacje nie mieściły się w limicie dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu, Rada LGD skierowała do finansowania 9 wniosków (zgodnie z rozporządzeniem MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ).

Register to read more...

Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań”

logo   W dniu 2.04.2014 roku w biurze stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" dotyczące przeprowadzenia procedury odwołania w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Uchwałą Rady, powyższe odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.
Na kolejnym posiedzeniu Rada LGD wybrała wnioski do finansowania w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". W odpowiedzi na ogłoszony nabór złożono 4 wnioski, z czego Rada LGD wybrała 3 wnioski z powodu ograniczonego limitu dostępnych środków, który wynosił 210 529, 00 zł.

Register to read more...

Zmieniony termin posiedzenia Rady-procedura odwoławcza i wybór operacji do finansowania

logo   Przewodniczący Rady LGD „Jagiellońska Przystań" informuje, iż w dniu 31.03.2014r. posiedzenie Rady dotyczące przeprowadzenia procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego nie odbyło sięz powodu braku quorum. Kolejny termin został wyznaczony na dzień 2 kwietnia 2014r. na godz. 14.00 wg porządku posiedzenia podanego do publicznej wiadomości w dniu 25.03.2014r.

Register to read more...

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Jagiellońska Przystań”

logo   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" informuje, że w dniu 26.03.2014 roku o godzinie 14.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań". W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin Walnego Zebrania tj. 26.03.2014 roku o godzinie 14.45.

Register to read more...

OCENA WNIOSKÓW PRZEZ RADĘ LGD „JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ”

logo   W dniu 13.03.2014 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru trwającego w terminie 17.02.2014 – 5.03.2014 r. W ramach działania Małe projekty oceniono 10 wniosków pod względem zgodności z tematycznym zakresem operacji, zgodności w LSR i pod względem lokalnych kryteriów wyboru. Wszystkie wnioski w/w działania zostały ocenione pozytywnie pod względem zgodności z tematycznym zakresem i zgodności z LSR.
Również pozytywnie oceniono wnioski pod względem zgodności z LSR w ramach działań: Odnowa i rozwój wsi (4 wnioski), Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (4 wnioski) i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (9 wniosków).

Register to read more...

Joomla Templates by Joomla51.com