Galeria

po_1.jpg

Wirtualny spacer

 

wirtualny spacer

Nasi partnerzy

parczewdebowa kjablonmilanowpodedworzeostrowsiemien

Wolne miejsca na szkolenia

logo   Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w projekcie pn. „SKUTECZNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE".
W ramach projektu zostaną jeszcze przeprowadzone dwa moduły szkoleniowe:
- AKADEMIA PROMOCJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,

- ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH.

Register to read more...

UWAGA! NIEUCZCIWE FIRMY CONSULTINGOWO-DORADCZE

Informacja o funduszach UE nic nie kosztuje

   Nieuczciwe firmy consultingowo-doradcze wprowadzają w błąd przedsiębiorców chcących skorzystać z unijnych dotacji. Za poradniki, informatory i ulotki na temat funduszy europejskich każą sobie płacić nawet kilkaset złotych. W rzeczywistości materiały informacyjne i promocyjne dotyczące funduszy unijnych są bezpłatne. Można je pobrać ze stron internetowych lub otrzymać w Punktach Informacyjnych.
Do Urzędu Marszałkowskiego coraz częściej zgłaszają się przedsiębiorcy oszukani przez nieuczciwe firmy consultingowe i doradcze. Za materiały informacyjne o funduszach europejskich każą sobie płacić nawet kilkaset złotych. W rzeczywistości są to kopie publikacji, które można otrzymać bezpłatnie. Ostatnio odebraliśmy sygnały od właścicieli małych firmy z terenów wiejskich.

Register to read more...

Sprostowanie dotyczące wkładu niepieniężnego.

   Sprostowanie do Interpretacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącej ujęcia wkładu niepieniężnego w wyodrębnionej księgowości w działaniu 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów- załącznik (pismo z dnia 26.09.2012r)

Relacja z wyjazdu studyjnego do Puszczy Białowieskiej

IMG_1251   6 i 7 października br. Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" zorganizowała wyjazd studyjno – szkoleniowy po obszarze LGD Puszcza Białowieska. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie 32 uczestników z bazą agroturystyczną oraz sposobami rozwoju turystyki wiejskiej.

Register to read more...

Wyjazd studyjno – szkoleniowy na obszar LGD „Puszcza Białowieska”

logo   LGD „Jagiellońska Przystań" organizuje w dniach 6 -7 października 2012 r. wyjazd studyjno – szkoleniowy do LGD „Puszcza Białowieska". Głównym celem wyjazdu jest zapoznanie jego uczestników z profesjonalną ofertą turystyczną i agroturystyczną oraz przedstawienie dobrych praktyk dotyczących sposobów rozwoju obszarów wiejskich.

Register to read more...

Szkolenia czas zacząć!

szkolenia   Informujemy, iż pierwszy moduł szkoleniowy pn. „Źródła finansowania organizacji pozarządowych", realizowany w ramach projektu „Skuteczne organizacje pozarządowe", rozpoczyna się już 6-7 września 2012 r. od godz. 9.00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w/w szkoleniu. Harmonogram szkolenia zamieszczamy poniżej.

Register to read more...

Promocja LGD „Jagiellońska Przystań" na festynach

IMG_1851   Lokalna Grupa Działania (LGD) „Jagiellońska Przystań" (JP) zorganizowała przy współudziale Szkoły Podstawowej w Rozkopaczewie piknik rodzinny pn. Jagiellońskie smaki i przysmaki" w dniu 17.06.2012r. w Rozkopaczewie. Już po raz drugi piknik rodzinny był okazją do integracji lokalnej społeczności z obszaru LGD a także do promocji lokalnych produktów. Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe oraz zespoły dziecięce i zespoły młodzieżowe. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych, bowiem dla nich przygotowane były liczne konkurencje sportowe oraz pokazy łucznicze. Impreza cieszyła się wśród mieszkańców dużym zadowoleniem. Każdy z mieszkańców miał możliwość uzyskać informacje o LGD, Lokalnej Strategii Rozwoju i działaniach podejmowanych przez LGD.

Register to read more...

Zaproszenie na szkolenie pt. "Skuteczne organizacje pozarządowe"

plakat1Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w projekcie pn. „SKUTECZNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE" dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Priorytet 2: Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie, Obszar wsparcia 1: Rozwój potencjału organizacji pozarządowych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące szkolenia:
- ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACI POZARZĄDOWYCH
- AKADEMIA PROMOCJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH.

Register to read more...

Rada LGD „Jagiellońska Przystań” wybrała projekty, które zostały skierowane do finansowania w ramach osi 4 LEADER

logo   W dniu 20.07.2012 roku w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań" odbyło się Posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach ogłoszonego naboru na działania: „Małe projekty", „Odnowa i rozwój wsi", „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 64 wnioski. Rada wybrała do finansowania 58 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 329 197, 79 zł.

Register to read more...

Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań” w sprawie wyboru operacji do finansowania

logo   Przewodniczący Rady LGD „Jagiellońska Przystań" zawiadamia, że w dniu 20.07.2012 r. w Biurze LGD „Jagiellońska Przystań", ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach następujących działań:

Register to read more...

Posiedzenie rady – procedura odwoławcza

logo   6.07.2012 r. o godz. 8.00 odbyło się Posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia odwołań od oceny Rady, złożonych do Biura LGD w ramach I naboru w 2012 r. na działanie Małe projekty. Rozpatrzenie odwołań polegało na dokonaniu ponownej oceny wniosku według lokalnych kryteriów, uwzględniając argumenty zgłoszone przez Wnioskodawcę.

Register to read more...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań"

szkolenia   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" informuje, że w dniu 16.07.2012 roku o godzinie 8.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań". W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin Walnego Zebrania Członków tj. 13.07.2012 roku o godzinie 8.15

Register to read more...

Przystąpienie do aktualizacji LSR

logo   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" przystępuje do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, rozpoczynając tym samym proces konsultacji społecznych. Każdy z członków stowarzyszenia LGD „Jagiellońska Przystań" ma prawo do wniesienia uwag do LSR w terminie 7 dni. Następnie Walne Zebranie Członków przyjmuje zmiany do aktualizacji LSR poprzez uchwały w drodze głosowania.

Register to read more...

Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań”

zebranie   Przewodniczący Rady LGD „Jagiellońska Przystań" zawiadamia, że w dniu 19.06.2012 r. w biurze LGD „Jagiellońska Przystań" przy ul. Harcerskiej 8, 21-200 Parczew, odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Jagiellońska Przystań" w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.1/413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie:

Małe projekty – godz. 12.00
Odnowa i rozwój wsi – godz. 13.00
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- 13.30
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 14.00

 

Register to read more...

Piknik rodzinny „Jagiellońskie smaki i przysmaki”

image002   Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań" oraz Szkoła Podstawowa w Rozkopaczewie serdecznie zaprasza na piknik rodzinny „Jagiellońskie smaki i przysmaki", który odbędzie się w dniu 17.06.2012r. w Rozkopaczewie ( boisko sportowe przy Szkole Podstawowej). Oficjalne rozpoczęcie o godz. 15.00.

Register to read more...

Relacja z „Biegów Jagiellońskich”

Obraz_118   LGD „Jagiellońska Przystań" przeprowadziła zawody biegowe przy współpracy z MOSiR w Parczewie, w ramach Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. W imprezie udział wzięło ponad 90 uczestników.

Wyniki biegów w przeprowadzonych kategoriach:

I kategoria rocznik 2002 i młodsi - 600 m
Dziewczęta:
I miejsce – Gołacka Olga
II miejsce – Dąbrowska Kaja

Register to read more...

Joomla Templates by Joomla51.com